Слање пакета у Србији

Закључите уговор са Поштом и одаберите једну од наменски креираних услуга за бизнис кориснике.

Повећајте ефикасност и смањите трошкове.

Повећајте ефикасност и смањите трошкове. Искористите нашу дистрибутивну мрежу и распрострањеност пошта широм Србије у којима можете предати пакете.

Пакетске услуге су доступне правним лицима која желе да на сигуран и економичан начин пошаљу робу и различите предмете примаоцима у земљи.

Пошаљите пакет из најближе поште. Стижемо до сваког места у Србији.

Пакет је затворена пошиљка која садржи робу и друге предмете, са и без означене вредности, са регистрованим пријемним бројем.

Пошаљите пакет масе до 31,5 кг, највеће означене вредности до 50.000,00 динара.

Сваки пакет мора да садржи пуне адресе пошиљаоца и примаоца које се исписују на адресници пакета.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

У пакетима је забрањено слати: опасне и штетне материје као и предмете, производе или супстанце који могу угрозити здравље и живот људи и оштетити друге поштанске пошиљке, наркотике и психотропне супстанце, материјале порнографског или еротског карактера, живе животиње, предмете пиратерије, оружје и муницију и све предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима. Такође, у пакетима је забрањено слање: новца, кованица, новчаница, других хартија од вредности, племенитих метала и вредних комада накита, осим у вредносним пошиљкама. Уколико постоји основана сумња да пакет садржи неке предмете чији је пренос забрањен законом, запослени Поште Србије може од особе која предаје пакет захтевати отварање ради увида у садржину, као и утврђивање идентитета. Пошта Србије има право да пакет за који постоји основана сумња да садржи забрањене предмете, одбије пријем, односно искључи из преноса. Последице слања предмета и робе у пакетима који су искључени из преноса сноси пошиљалац.

Повезане услуге и информације