Услуге по захтеву и службеној дужности - О услузи

Услуге по захтеву и службеној дужности

Услуге на захтев примаоца или пошиљаоца и по службеној дужности Поште.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Слање регистроване пошиљке са повратницом -  Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу
 • Измена или исправка адресе примаоца
 • Надослање регистроване пошиљке на нову адресу укључујући и „poste-restante
 • Враћање пошиљке из пријемне поште, пре отпреме
 • Враћање пошиљке, након отпреме
 • Потраживање регистроване пошиљке
 • Издавање накнадне потврде о пријему вредносне пошиљке
 • Паковање пакета
 • Адресовање пошиљака
 • Попуњавање образаца         

Услуге по захтеву примаоца

 • Чување регистроване пошиљке у пошти ван прописаних рокова, али не дуже од 30 дана
 • Надослање поштанских пошиљака на нову адресу, укључујући и „poste-restante
 • Поновна достава поштанских пошиљака
 • Коришћење поштанског прегратка
 • Достава „poste-restante” пошиљке на адресу
 • Достављање регистрованих поштанских пошиљака лично
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење  регистроване пошиљке

Услуге по службеној дужности

 • Враћање пошиљаоцу неуручене пошиљке
 • Пријем и евидентирање пуномоћја
 • Препакивање пошиљке са оштећеним садржајем и сачињавање записника о неисправности пошиљке и обавештење корисника
 • Комисијско отварање и преглед садржине пошиљке за које се сумња да садржи забрањене предмете, а на основу одлуке надлежног органа
 • Чување пошиљака ради испоруке, сагласно роковима утврђеним општим условима, за пакете (лежарина)–по дану
 • Подношење пошиљака на царински преглед у извозу – пакети
 • Подношење пошиљака на царински преглед у увозу – пакети
 • Подношење пошиљака на жиговину и контролу надлежном органу
 • Обавештавање корисника да поднесе потребна или недостајућа документа за царински преглед
 • Повраћај више наплаћене поштарине

Услуге по захтеву пошиљаоцa за услугу ПостПак

 • Надослање пакета на нову адресу (могућност коришћења ове услуге зависи од услова које дефинише овлашћени поштански оператор одредишне земље)
 • Враћање пакета из пријемне поште пре отпреме
 • Измена адресе за пакете (могућност коришћења ове услуге зависи од услова које дефинише овлашћени поштански оператор одредишне земље)
 • Потраживање пакета
 • Издавање накнадне потврде о пријему пакета
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење пакета (могућност коришћења ове услуге зависи од услова које дефинише овлашћени поштански оператор одредишне земље)

Услуге по службеној дужности за услугу ПостПак

 • Враћање неурученог пакета (не наплаћује се повратна поштарина)
 • Препакивање пакета са оштећеним садржајем и сачињавање Записника о неисправности пошиљке
 • Подношење пакета на царински преглед у извозу

Више информација о слању пакета у иностранство

Забрањени садржаји

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Упутство за паковање

Царинска процедура

Повезане услуге и информације