ПостПак – откупни пакет за регион - О услузи

ПостПак – откупни пакет за регион

За једноставнији пласман Ваше робе у региону.

Уз закључен уговор, обезбеђен је поједностављен поступак и смањени трошкови извоза.

Пошаљите откупни пакет примаоцима у земље региона – Босну и Херцеговину и Црну Гору.

Ми Вам нудимо:

 • приступачне цене;
 • поједностављен поступак извоза;
 • могућност наплате поузећем.

ПостПак пакети су регистроване откупне поштанске пошиљке, са или без означене вредности, паковане на прописан начин, које садрже робу и друге предмете, а гласе за примаоце физичка лица.

Максимална дозвољена маса ПостПак пошиљака je 30 кг.

Максимална означена вредност и откупни износ је 999 евра по једној пошиљци/рачуну за истог примаоца.

Контакт мобилног телефона примаоца и пошиљаоца обавезно је уписати на обрасцу CP-72 – Извозни царински лист, који прати пакет од пријема до уручења.

Информације у вези са царинском процедуром и потребном документацијом, могу се добити позивањем броја поште царињења у Београду, Новом Саду или Нишу.

Електронско праћење статуса пошиљке омогућено је на сајту Поште.

Предности

 • Једноставност – ПостПак пошиљке могу се предати на шалтеру сваке поште у Србији;
 • за правна лица, уз закључен уговор обезбеђен је поједностављен поступак и смањени трошкови извоза – уз образац CP-72 – Извозни царински лист и два примерка рачуна;
 • не постоји ограничење у погледу учесталости слања пакета;
 • поједностављен пласман робе у региону, уз смањење трошкова извоза;
 • сви пакети су откупни и преносе се авионски за све земље, осим за Републику Српску;
 • електронски пренос откупног износa.

Наплата ПостПак откупних пошиљака

 • За наплату откупнине за ПостПак пошиљкe користи се откупна упутница ПостКеш – Међународни пренос новца;
 • за уручене ПостПак пошиљке, Пошта преноси средства на текући рачун правног лица/предузетника у динарској противвредности назначеног откупног износа, по куповном курсу који примењује Пошта на дан приспећа откупне упутнице у систем Поште;
 • курсна листа коју примењује Пошта доступна је у поштама и на сајту Поште;
 • пренос наплаћених средстава обавља се по уговореној динамици;
 • за пренета средства Пошта пошиљаоцу пошиљака доставља одговарајућу спецификацију.

Посебне услуге

Пакет са означеном вредношћу и откупнином

Означена вредност и откупнина треба да одговара стварној вредности пошиљке. Вредност и откупнина се означавају у еврима, бројкама и словима на пакету и на обрасцу CP-72 који прати пакет.

Услуге по захтеву пошиљаоцa за услугу ПостПак

Услуге по службеној дужности за услугу ПостПак

Забрањени садржаји

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације