Избором одређеног руковања приликом предаје, обезбеђујете посебан поступак са пакетима.

Избором одређеног руковања приликом предаје, обезбеђујете посебан поступак са пакетима.

Откупни пакет

Уручење пакета примаоцу уз претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца. Избор ове услуге и врста откупног документа означава се на адресници пакета.

Издвојени пакет

Пакет који садржи предмете који су лако ломљиви и којима се рукује са посебном пажњом. Овакав пакет обавезно носи ознаку "Ломљиво", "Стакло" и др. Гломазни пакет мора бити примљен као Издвојени пакет.

Услуге додатне вредности

  • СМС обавештење – услуга додатне вредности, која се на захтев пошиљаоца може пружити код пријема пакета у унутрашњем поштанском саобраћају. Овом услугом омогућено је да пошиљалац пакета буде обавештен СМС-ом о уручењу пакета и/или да прималац буде обавештен СМС-ом о његовом приспећу.

Више информација о слању пакета у Србији

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Упутство за паковање

Повезане услуге и информације