ПостФин поруџбине - О услузи

ПостФин поруџбине

Убрзајте и проширите могућности за поручивања Ваших производа.

Једноставан начин да убрзате поручивање и дистрибуцију производа са Вашег сајта.

Правним лицима која се баве продајом, Пошта пружа услугу ефикасног поручивања, уплате и доставе производа на адресу купца.

Основне предности оваквог вида продаје и дистрибуције су:

  • доступност и брзина – поручивањем на шалтерима пошта;
  • електронско достављање информација о плаћеним производима;
  • брз пренос средстава на рачун правног лица;
  • кратки рокови за доставу робе на адресу купца;
  • додатне услуге паковања и адресовања робе.

Повезане услуге и информације