Правилно адресовање - Поштански адресни код

Правилно адресовање

Правилно адресовање, сигурно уручење.

Правилно наведени подаци на адресној страни пошиљке.

Правилно адресовање подразумева уписивање тачних адресних података у правилном распореду.

Кључни елемент правилног адресовања је навођење Поштанског адресног кода (ПАК), као саставног дела адресе сваког становника и правног лица на територији Републике Србије.

Пошиљалац на адресној страни пошиљке, један испод другог, наводи следеће податке:

  • титула, име и презиме или назив примаоца;
  • улица и број, подброј, број стана (или број поштанског прегратка, или број и назив војне поште или ознака „пост рестант”/„poste restante”);
  • назив насељеног места (одредишта);
  • поштански број и назив одредишне поште;
  • поштански адресни код (ПАК).

За пошиљке које су адресоване на „пост рестант”, поштански преградак или на војну пошту, пошиљалац није у обавези да наведе поштански адресни код (ПАК) одредишне поште.

Упутство за правилно адресовање и припрему поштанских пошиљака за предају Пошти

Примери правилно адресованих пошиљака

Писмо - Насеље са додељеним називима улица

Писмо
Насеље са додељеним називима улица

Писмо - Насеље са додељеним називима улица

Писмо
Насеље без додељених назива улица

Писмо - Поштански преградак

Писмо
Поштански преградак

Пост-експрес пошиљка

Пост-експрес пошиљка

Пакетска пошиљка

Пакетска пошиљка

Међународна пошиљка

Међународна пошиљка

Повезане услуге и информације