О нама - Јавне набавке

План јавних набавки за 2024. годину (верзија 3)

План јавних набавки за 2024. годину (верзија 2)

План јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2023. годину (верзија 8)

План јавних набавки за 2023. годину (верзија 7)

План јавних набавки за 2023. годину (верзија 6)

План јавних набавки за 2023. годину (верзија 5)

План јавних набавки за 2023. годину (верзија 4)

План јавних набавки за 2023. годину (верзија 3)

План јавних набавки за 2023. годину (верзија 2)

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2022. годину (верзија 8)

План јавних набавки за 2022. годину (верзија 7)

План јавних набавки за 2022. годину (верзија 6)

План јавних набавки за 2022. годину (верзија 5)

План јавних набавки за 2022. годину (верзија 4)

План јавних набавки за 2022. годину (верзија 3)

План јавних набавки за 2022. годину (верзија 2)

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину (верзија 2)

План јавних набавки за 2021. годину (верзија 3)

План јавних набавки за 2021. годину (верзија 4)

План јавних набавки за 2021. годину (верзија 5)

План јавних набавки за 2021. годину (верзија 6)

План јавних набавки за 2021. годину (верзија 7)

План јавних набавки за 2021. годину (верзија 8)

Усклађен План јавних набавки за 2020. годину

Е-лицитација

Списак привредних субјеката код којих је утврђено постојање основа за искључење из поступка јавне набавке