Бизнис сервис Поште Србије - О услузи

Бизнис сервис Поште Србије

Пошта Србије Вам нуди пакет услуга за ефикасан транспорт робе.

Комплетна логистичка подршка за превоз и складиштење робе.

Одаберите комплетну логистичку подршку Поште за превоз робе или решења за организацију појединачних сегмената складиштења.

Определите се за логистичку подршку Поште у пословању и унапредите каталошку продају, снабдевање малопродајних објеката или транспорт робе од једног до другог произвођача.

Бизнис сервис корисницима нуди услуге комплетне логистичке подршке или организације рада у појединачним сегментима превоза и складиштења робе.

Комплетна логистичка подршка

Комплетна логистичка подршка обухвата:

  • преузимање робе и пошиљака;
  • транспорт;
  • складиштење;
  • паковање;
  • пренос и уручење.

Поред поменутих услуга логистичке подршке и транспорта, бизнис корисницима који се баве каталошком продајом, Пошта јe у могућности да понуди и сет услуга маркетиншког, поштанско-финансијског и информатичког карактера.

Повезане услуге и информације