Сертификат за аутентификацију и шифровање - О услузи

Сертификат за аутентификацију и шифровање

Сертификат за аутентификацију и шифровање може се користити у оквиру Microsoft апликација и апликација других произвођача.

Сертификат се користи за аутентификацију, шифровање/дешифровање, потписивање и валидацију потписаних датотека, електронских писама и трансакција.

Може се користити у оквиру Microsoft апликација (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express, Word, Excel, PowerPoint и других) и апликација других произвођача (Mozilla Firefox и Thunderbird, Adobe Acrobat и Reader, OpenOffice Writer и други).

Карактеристике: стандардни X.509, верзија 3 сертификати.

За додатне информације посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације