Директна пошта - О услузи

Директна пошта

Пошаљите промотивни материјал, рекламне узорке, обавештење или упитник за анкету.

Директна пошта може бити адресована и неадресована.

Директна пошта – директна комуникација

Уколико користите Директну пошту, повећавате шансе да:

  • успешно започнете нови посао;
  • откријете потенцијалне кориснике;
  • презентујете нови производ циљаном тржишту;
  • унапредите односе са клијентима;
  • повећате продају;
  • оцените резултате оглашавања и продајних активности.

Адресована директна пошта

Адресована директна пошта представља најисплативији начин оглашавања кроз непосредноу комуникацију са циљаним групама корисника. На пошиљкама се наводе пуно име, презиме, односно назив и адреса примаоца.

Највећа маса адресоване директне пошиљке износи 1000 г, а може се предати најмање 100 пошиљака у једној предаји.

Неадресована директна пошта

Неадресована директна пошта дистрибуира се циљном сегменту на прецизно одређеном подручју, домаћинствима или корисницима поштанских преградака, али се на пошиљкама не наводе подаци о примаоцима.

Највећа маса неадресоване директне пошиљке је 100 г, а минимум пошиљака за предају је 1000 у једној предаји.

Уколико након слања пошиљака желите одговоре корисника, користите услугу Плаћени одговор.

Повезане услуге и информације