Дописница - О услузи

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20 г, без омота.

Дописнице могу бити и разгледнице које имају димензије дописнице.

Дописница је отворена пошиљка без омота, максималне масе до 20 г. Дописнице могу бити и разгледнице које одговарају димензијама дописнице.

Димензије дописнице: најмања – 9 x 14 цм, највећа – 12 x 23,5 цм.

Дописнице које не испуњавају наведене услове, третирају се као писма у погледу наплате поштарине.

Примери правилног адресовања

Повезане услуге и информације