Превоз и складиштење робе - О услузи

Превоз и складиштење робе

Користите интегрисана логистичка решења и подршку у управљању процесом снабдевања.

Mодерни транспортни и складишни капацитети Поште представљају кључ ефикасног управљања процесом снабдевања.

Ослоните се на искуство и праксу Поште Србије, модерне транспортне и складишне капацитете.

Одаберите услуге у складу са вашим захтевима.

Збирни превоз робе подразумева преузимање палетизоване и непалетизоване робе на адреси. Робу превозимо брзим и поузданим редовним линијама, оптималним рутама, уз рок уручења два до три радна дана од дана пријема, у складу са техничким могућностима.

Директан превоз робе подразумева изнајмљивање возила са возачем за потребе дистрибуције, према тачно утврђеној динамици и избору локација, роковима уручења и посебним захтевима корисника.

Електронско праћење робе омогућено је на сајту Поште.

Складиштење робе

Складишни капацитети у поштанско-логистичким центрима у Београду и Новом Саду омогућавају корисницима складиштење и припрему робе за брзу и поуздану дистрибуцију.

Капацитети се могу закупити:

 • по палетном месту, дневно или месечно;
 • по кубном метру, месечно.

Додатне логистичке услуге

Пошта, према захтеву корисника, пружа и следеће додатне услуге у процесу превоза, односно у складишту:

 • Услуга преузимање робе (палета и колета) на адреси пошиљаоца - преузимање робе на захтеваној адреси преузимања;
 • Израда товарног листа – попуњавање документа који прати робу у превозу;
 • Враћање пратеће документације пошиљаоцу након уручења – враћање потписаног документа (Отпремница) након уручења;
 • Враћање празних палета – враћање палета пошиљаоцу након уручења;
 • Манипулација товарним јединицама (палетама и колетама)  у складишту, односно манипулација у процесу превоза приликом утовара и/или истовара – утовар и истовар на адреси пошиљаоца и/или примаоца;
 • Услуге паковања – адекватно паковање робе за даљи превоз;
 • Услуге издвајања робе– издвајање робе у складишту за даљи транспорт и уручење крајњем кориснику;
 • Услуге пријема и ускладиштења робе из поврата или несортиране робе - пријем робе у складишту и ускладиштење робе;
 • Услуге декларисања и означавања  робе– лепљење налепница, декларација и сл.

Више информација о логистичким услугама

Повезане услуге и информације