Секограм - О услузи

Секограм

Пошаљите Ваш материјал у иностранство слепим и слабовидим особама.

Секограм је писмоносна пошиљка намењена слепим и слабовидим особама.

Секограм који се шаље у иностранство ослобођен је поштарине, изузев поштарине за руковање Авионска пошиљка.

Секограм је пошиљка која садржи преписку, литературу у било ком облику, укључујући и звучне записе, намењене искључиво потребама слепих или слабовидих особа, као и опрему и материјале прилагођене превазилажењу проблема слепила.

Димензије секограма одговарају димензијама писма: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије писма су 9 x 14 цм.

Маса секограма: до 7 кг.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације