TSA сертификат за „Time Stamp” сервер - О услузи

TSA сертификат за „Time Stamp” сервер

За креирање и валидацију електронског потписа временских жигова.

TSA сертификат за „Time Stamp” сервер користи се за креирање и валидацију електронског потписа временских жигова.

ТSA сертификати за „Тimestamp сервере користе се за креирање и валидацију електронског потписа временских жигова.

Карактеристике: стандардни X.509, верзија 3 сертификати.

За додатне информације посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације