Слање пакета у Србији

Закључите уговор са Поштом и одаберите једну од наменски креираних услуга за бизнис кориснике.

По уговореним условима, маса пакета може бити и до 50 кг.

Повећајте ефикасност и смањите трошкове. Искористите нашу дистрибутивну мрежу и распрострањеност пошта широм Србије у којима можете предати пакете.

Пакетске услуге су доступне правним лицима која желе да на сигуран и економичан начин пошаљу робу и различите предмете примаоцима у земљи.

Пошаљите пакет из најближе поште. Стижемо до сваког места у Србији.

Пакет је затворена пошиљка која садржи робу и друге предмете, са и без означене вредности, са регистрованим пријемним бројем.

Пошаљите пакет масе до 31,5 кг, највеће означене вредности до 50.000,00 динара.

По уговореним условима, маса пакета може бити и до 50 кг.

Сваки пакет мора да садржи пуне адресе пошиљаоца и примаоца које се исписују на адресници пакета.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Пошта не прима пакете који садрже експлозивне и лако запаљиве материјале, опојне дроге, живе животиње, метални новац, новчанице, хартије од вредности, путничке чекове, платину, злато или сребро, накит, драго камење и друге драгоцене предмете, као и преписку која се размењује између лица која нису пошиљалац или прималац (или лица која са њим станују), изузимајући архивски материјал. Такође је забрањено слати робу и предмете чији је пренос забрањен прописима.

Повезане услуге и информације