Допунске услуге и услуге по службеној дужности - О услузи

Допунске услуге и услуге по службеној дужности

Услуге по затеву пошиљаoца, примaoца или по службеној дужности Поште.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Слање регистроване пошиљке са повратницом - Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу. Прима се само за оне земље које ту услугу прихватају,
 • Плаћени одговор - Услуга је намењена правним лицима која дистрибуирају своје каталоге, брошуре, упитнике, анкете и други рекламни материјал на велики број различитих адреса, очекујући повратне одговоре. Плаћени одговор може бити у форми писма или дописнице. Повратни одговор се прима без наплате поштарине, а корисник који је обавио дистрибуцију, плаћа поштарину само за враћене одговоре,
 • Измена или исправка адресе примаоца,
 • Надослање регистроване пошиљке на нову адресу укључујући и „poste-restante”,
 • Враћање пошиљке из пријемне поште пре отпреме,
 • Враћање регистроване пошиљке, након отпреме,
 • Потраживање регистроване пошиљке,
 • Издавање накнадне потврде о пријему вредносне пошиљке,
 • Паковање и адресовање пошиљке, попуњавање обрасца.

Услуге по захтеву примаоца

 •  Чување поштанских пошиљака, осим судских писама, у пошти ван прописаних рокова, али не дуже од 30 дана,
 • Надослање поштанских пошиљака на нову адресу укључујући и „poste-restante“,
 • Достава „poste-restante“ пошиљке на адресу
  *„ poste-restante ” је адреса која подразумева уручење пошиљака на шалтерима пошта.
 • Поновна достава поштанских пошиљака,
 • Коришћење поштанског прегратка.

Услуге по службеној дужности

Услуге које Пошта обавља без захтева пошиљаоца или примаоца.

 • Враћање пошиљаоцу неуручене пошиљке,
 • Пријем и евидентирање пуномоћја,
 • Препакивање пошиљака са оштећеним садржајем, сачињавање записника о неисправности пошиљке и обавештавање корисника,
 • Комисијско отварање и преглед садржине пошиљке за коју се сумња да садржи забрањене предмете, а на основу одлуке надлежног органа,
 • Чување пошиљке ради испоруке, сагласно роковима утврђеним општим условима (лежарина),
 • Подношење пошиљака на царински преглед у увозу и извозу,
 • Подношење пошиљака на жиговину или контролу надлежном органу,
 • Обавештење примаоца или пошиљаоца пошиљке да поднесе потребна или недостајућа документа на царински преглед,
 • Пренос нерегистрованог писма или дописнице за које није плаћена или је недовољно плаћена поштарина,
 • Повраћај више наплаћене поштарине.

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације

 • Писмо

  Брзо и поуздано, Ваше пошиљке стижу у сваки део света.

 • Тисковина

  Слање до 2 кг штампаног материјала кориснику у иностранство.

 • М врећа

  Слање до 30 кг штампаног садржаја примаоцу у иностранство.

 • Пронађите пошту

  Пронађите најближу пошту у Вашем окружењу.

 • Пратите пошиљку

  Информишите се где се у сваком тренутку налази Ваша пошиљка.

 • Калкулатор цена

  Израчунајте цену одабране услуге.