Руковање поштанским пошиљкама - О услузи

Руковање поштанским пошиљкама

У складу са актима Светског поштанског савеза, препоручене пошиљке и вредносна писма увек се предају као авионске пошиљке.

Под руковањем поштанским пошиљкама подразумевају се услуге у оквиру којих пошиљалац приликом предаје пошиљке захтева посебан поступак са пошиљком у свим или појединим фазама обављања поштанских услуга.

Овакве пошиљке у већини случајева имају регистрован број пријема. На свим регистрованим пошиљкама пошиљалац је у обавези да назначи своју адресу, осим на пошиљкама на којима је назначено „за конкурс“, „за лицитацију“ и сл.

Авионска пошиљка

Приликом предаје, бирајте авионски превоз за Вашу пошиљку.

У складу са актима Светског поштанског савеза, препоручене пошиљке и вредносна писма увек се предају као авионске пошиљке.

Нерегистроване писмоносне пошиљке могу се предати као авионске пошиљке, чиме се убрзава њихов пренос.

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Препоручена писмоносна пошиљка

Регистрована пошиљка, без означене вредности, за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему, а примаоцу уручује уз потврђење пријема.

Препоручене пошиљке у горњем делу адресне стране имају пријемни број са ознаком „Р” и „бар- кодом”. Праћење статуса обавља се на основу пријемног броја на корпоративном сајту, у делу Пратите статус пошиљке или позивом Контакт центра на број 0700 100 300.

Све писмоносне пошиљке за иностранство, могу се предати као препоручене.

Вредносно писмо (писмоносна пошиљка са означеном вредношћу)

Користи се за слање вредних предмета, докумената и хартија од вредности.

Вредносно писмо је регистрована писмоносна пошиљка, осигурана до висине означене вредности од стране пошиљаоца, која мора одговарати стварној вредности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је дозвољено означити и део те вредности.

Вредносно писмо за иностранство прима се само за оне земље које ту услугу прихватају.

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације