Адресована директна пошта - О услузи

Адресована директна пошта

Пошаљите Ваш рекламни материјал великом броју корисника.

Адресована директна пошта – директна комуникација с корисницима.

Унапредите пословне резултате и комуникацију са постојећим и потенцијалним корисницима Ваших производа и услуга. Уштедите време, ресурсе и постигните добре резултате.

Пошта Србије правним лицима обезбеђује посебне погодности, дефинисане уговорима о пословној сарадњи.

Адресована директна пошта је писмоносна пошиљка која садржи идентичне рекламне, пропагандне, маркетиншке и огласне поруке које се шаљу великом броју прималаца и немају карактер личног дописивања.

Пошиљке се адресују на најмање 100 различитих адреса по предаји.

Маса адресоване директне пошиљке је до 1кг.

Димензије адресоване директне поште одговарају димензијама писма: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије писма су 9 x 14 цм.

Уколико желите повратне одговоре Ваших корисника, користите услугу Плаћени одговор.

Напомена

Рачуни, фактуре, финансијска стања, пословна кореспонденција, лична преписка, извештаји банака не сматрају се адресованом директном поштом.

Примери правилног адресовања

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Повезане услуге и информације