Услуге по захтеву и службеној дужности

Услуге на захтев примаоца, пошиљаоца или по службеној дужности Поште.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Надослање пакета на нову адресу
 • Враћање пакета из пријемне поште пре отпреме
 • Потраживање пакета
 • Издавање накнадне потврде о пријему пакета
 • Издавање накнадне потврде или оверене фотокопије о уручењу пакета
 • Паковање и адресовање пакета и попуњавање образаца
 • Слање регистроване пошиљке са повратницом
 • Уручење пошиљке са ознаком „Лично”

Услуге по захтеву примаоца

 • Чување пакета у пошти до 30 дана
 • Поновна достава пакета
 • Надослање пакета на нову адресу
 • Коришћење поштанског преградка
 • Достава „пост-рестант” пакета на адресу примаоца
  * „Пост-рестант” је адреса која подразумева уручење пакета на шалтерима пошта.
 • Достављање пакета лично примаоцу
 • Издавање накнадне потврде или оверене фотокопије о уручењу пакета

Услуге по службеној дужности

 • Чување пакета ради испоруке, сагласно роковима утврђеним посебним условима (лежарина)
 • Препакивање садржаја пакета са оштећеним садржајем и сачињавање Записника о неисправности пошиљке
 • Враћање неурученог пакета (са наплатом повратне поштарине)
 • Пријем и евидентирање пуномоћи

Више информација о слању пакета у Србији

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Упутство за паковање

Повезане услуге и информације