Слање пакета у иностранство

Пошаљите пакет корисницима, сарадницима или пословним партнерима у иностранство.

Пакет за иностранство је регистрована поштанска пошиљка са или без означене вредности, која садржи робу и друге предмете.

У зависности од садржаја и царинског посредовања, пакет по правилу можете послати из најближе поште, по приступачним ценама.

Пакет за иностранство је регистрована поштанска пошиљка са или без означене вредности, која садржи робу и друге предмете.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

На пакету морају бити назначене маса и адреса пошиљаоца и примаоца, као и приложена потребна документа, у зависности од поступка царињења.

Димензије и маса пакета који се шаље у иностранство зависе од услова овлашћеног поштанског оператора одредишне земље.

Забрањени садржаји

Поштански пакети који се шаљу у иностранство не смеју да садрже: опојне дроге и психотропне материје, експлозивне, запаљиве, друге опасне, као и радиоактивне материје, фалсификоване предмете и пиратеријски материјал, саблажњиве и неморалне предмете, живе животиње, експлозивне направе, муницију или њихове копије, предмете који по природи или паковању могу бити опасни за запослене и који могу оштетити друге пошиљке или поштанску опрему, документа која имају карактер актуелне и личне преписке лица која нису пошиљалац или прималац, ефективни домаћи и страни новац, изузев у случајевима одобрења од стране НБС, друге предмете чији је увоз или промет забрањен у одредишној земљи.

Списак земаља, максималне дозвољене масе и означене вредности

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације