Слање пакета у иностранство

Пошаљите пакет корисницима, сарадницима или пословним партнерима у иностранство.

На пакету морају бити назначене маса и адреса пошиљаоца и примаоца.

Димензије и маса пакета за иностранство зависе од услова овлашћеног поштанског оператора одредишне земље.

Паковање мора одговарати маси, облику, природи садржине, величини, означеној вредности, као и начину и дужини трајања преноса.

Пакет се може упаковати у сопствену амбалажу (омот, кутија, сандук, врећа) или у оригиналну пакетску амбалажу, опште и посебне намене, различитих облика и димензија, купљену у поштама. Пакетска амбалажа за посебне намене од трослојног картона, предвиђена је за паковање боца, пројеката, слика, календара и сл.

Пакетску амбалажу опште и посебне намене можете купити у пошти.

Приликом предаје пакета у пошти, пакет се предаје отворен. Након обављене контроле садржине пакета, у смислу царинске и девизне контроле, пошиљалац затвара пакет.

Пошљалац је одговоран за правилно паковање и затварање пакета. Паковање и затварање морају да заштите садржину, тако да се не може оштетити притиском и узастопним руковањима. На паковању или на омоту потребно је оставити довољно простора за исписивање службених ознака и поштанске налепнице.

Посебна паковања

Ломљиви или предмети од стакла морају се упаковати у чврсту кутију напуњену одговарајућим заштитним материјалом, који спречава трење или ударац током транспорта, било између самих предмета или предмета и страница кутије. Течности и лако топљиве материје морају се ставити у потпуно непропустљиве посуде. Свака посуда мора бити стављена у посебну отпорну кутију испуњену одговарајућом заштитном материјом, у количини довољној да упије течност у случају ломљења посуде. Поклопац кутије мора бити причвршћен тако да не може лако да се отвори.

Димензије пакета зависе од услова које дефинише овлашћени поштански оператор одредишне земље.

Најмање димензије адресне стране пакета су 9 цм x 14 цм.

Максималне димензије пакета: збир дужине и обима пакета на најширем месту попречно може бити највише 300 цм, с тим да највећа димензија не сме прелазити 150 цм.

Адреса примаоца исписује се у доњем десном делу, адреса пошиљаоца у горњем левом делу адресне стране пакета. Пожељно је назначити и број телефона примаоца и у пакет додатно ставити један примерак адресе пошиљаоца и адресе примаоца. На омоту пакет мора садржати читко исписане адресе примаоца и пошиљаоца, латиницом и арапским бројевима. Уколико се у одредишној земљи употребљавају друга слова и бројке, препорука је да се адреса испише тим словима и бројкама.

Вредност пакета

Означавање висине вредности пакета за иностранство зависи од поштанских прописа одредишне земље. Уколико одредишна земља прима пакете са означеном вредношћу, вредност се означава на пакету и обрасцима „Спроводница” и „Царинска декларација“ који прате пакет. Означена вредност пакета не може бити већа од вредности коју је пошиљалац означио на обрасцу „Царинска декларација”.

Повезане услуге и информације