Слање пакета у иностранство

Пошаљите пакет корисницима, сарадницима или пословним партнерима у иностранство.

У зависности од даље намене и врсте робе коју желите да пошаљете, разликују се царинске процедуре, као и поште у којима можете предати пакете.

У зависности од садржаја и царинске процедуре, постоји неколико начина да пошаљете пакет.

Такође, у зависности од начина за који сте се определили за слање робе, односно пакета, разликују се и документа која је потребно приложити.

Уколико сте правно лице, у пакету за иностранство можете послати узорке и рекламни материјал, као и робу комерцијалног карактера.

Узорци и рекламни материјал

Пошиљке које садрже рекламни материјал и узорке, могу се предати у свим поштама.

Уз пошиљку је неопходно приложити следећу документацију:

 • „Изјаву за извоз рекламног материјала и узорака” на меморандуму, насловљену на „Царинарница Београд" (Нови Сад или Ниш), Царинска испостава Пошта Београд (Пошта Нови Сад или Пошта Ниш), у зависности од територијалне припадности места из кога се пошиљка шаље надлежној пошти царињења;
 • профактуру или неку другу комерцијалну, службену или књиговодствену исправу са декларативним износом робе, на меморандуму (само за потребе царинске испоставе наше земље);
 • одговарајући број примерака обрасца „Царинска декларација (CN 23)”, који се могу добити на шалтеру поште. Пошиљалац, стављањем свог потписа у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података. Обрасце је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „узорци“, „рекламни материјал“, итд.). У циљу поједностављења царињења, пожељно је да један примерак обрасца буде попуњен на српском језику, а остали на енглеском, француском или језику који се у употреби у одредишној земљи;
 • образац „Спроводница (CP 71)” који се добија на шалтеру поште;
 • образац „Пријемни лист”, који се добија на шалтеру поште.

Роба комерцијалног карактера

Уколико пакет садржи робу комерцијалног карактера (роба намењена даљој продаји), неопходна су следећа документа:

 • „Јединствена царинска исправа (ЈЦИ образац)”, уз посредовање шпедиције;
 • одговарајући број примерака обрасца („Царинска декларација CN 23), који се могу добити на шалтеру поште. Пошиљалац, стављањем свог потписа и печата (уколико печат користи у свом пословању) у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписа података. Обрасце је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке по врсти артикала, њиховој маси и вредности и тарифном броју (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „узорци“, „рекламни материјал“, „резервни део“, итд.). У циљу поједностављења царињења, пожељно је да један примерак обрасца буде попуњен на српском језику, а остали на енглеском, француском или језику који се у употреби у одредишној земљи;
 • образац „Спроводница (CP 71)”, који се добија на шалтеру поште;
 • образац „Пријемни лист”, који се добија на шалтеру поште.

Пост-шпед – поштанска шпедиција

Користите услугу Пост-шпед и ангажујте Пошту да Вас заступа при царинском поступку. У зависности од начина за који се определите да обавите царински поступак, пакет можете предати на неколико начина.

 • Предаја пакета са „ЈЦИ обрасцем”, пре царинског поступка – пакети који садрже робу комерцијалног карактера (роба намењена даљој продаји), предају се уз „ЈЦИ образац” ради спровођења царинског поступка, искључиво у поштама царињења, у Београду, Новом Саду и Нишу.
 • Предаја пакета без ЈЦИ обрасца, пре царинског поступка – свим правним лицима омогућено је да, уз посредство поштанске шпедиције, пакете предају у свим поштама. Ове пошиљке прати горе наведена документација за обављање царинске процедуре у извозу, у зависности од садржаја пакета.
 • Предаја пошиљака по завршеном царинском поступку – пакети за које је обављен царински поступак, могу се предати у свим поштама, истог дана по обављеном поступку, уз „ЈЦИ образац”.

Правилно попуњени обрасци

Царинска декларација (CN 23)

Спроводница (CP 71)

Пријемни лист

Изјавa за извоз рекламног материјала и узорака

Повезане услуге и информације