ПостПак – откупни пакет за регион - Упутство за паковање

ПостПак – откупни пакет за регион

За једноставнији пласман Ваше робе у региону.

На пакету морају бити назначене адресе пошиљаоца и примаоца и откупни износ.

Димензије и маса пакета за иностранство зависе од услова овлашћеног поштанског оператора одредишне земље.

Паковање мора одговарати маси, облику, природи садржине, величини, означеној вредности, као и начину и дужини трајања преноса.

Пакет се може упаковати у сопствену амбалажу (омот, кутија, сандук, врећа) или у оригиналну пакетску амбалажу, опште и посебне намене, различитих облика и димензија, купљену у поштама. Пакетска амбалажа за посебне намене од трослојног картона, предвиђена је за паковање боца, пројеката, слика, календара и сл.

Пакет се предаје отворен на шалтеру поште.

Пошљалац је одговоран за правилно паковање и затварање пакета. Паковање и затварање морају да заштите садржину, тако да се не може оштетити притиском и узастопним руковањима. На паковању или на омоту потребно је оставити довољно простора за исписивање службених ознака и поштанске налепнице.

Димензије и адресовање

Димензије пакета зависе од услова које дефинише овлашћени поштански оператор одредишне земље.

Најмање димензије адресне стране пакета су 9 цм x 14 цм.

Максималне димензије пакета: збир дужине и обима пакета на најширем месту попречно може бити највише 300 цм, с тим да највећа димензија не сме прелазити 150 цм.

Адреса примаоца исписује се у доњем десном делу, адреса пошиљаоца у горњем левом делу адресне стране пакета. На омоту пакет мора садржати читко исписане адресе примаоца и пошиљаоца, латиницом и арапским бројевима.

Посебна паковања

  • Ломљиви или предмети од стакла морају се упаковати у чврсту кутију напуњену одговарајућим заштитним материјалом, који спречава трење или ударац током транспорта, било између самих предмета или предмета и страница кутије;
  • течности и лако топљиве материје морају се ставити у потпуно непропустљиве посуде. Свака посуда мора бити стављена у посебну отпорну кутију испуњену одговарајућом заштитном материјом, у количини довољној да упије течност у случају ломљења посуде. Поклопац кутије мора бити причвршћен тако да не може лако да се отвори;
  • тешко топљиве масне материје, као што су лековите масти за мазање, течни сапун, смоле итд, морају бити затворене најпре у једно паковање (кутију, платнену врећу, пластику, итд.), а затим у кутију од дрвета, метала, чврстог пластичног матријала и слично, довољно отпорну да спречи изливање садржине;
  • разне врсте сувих прашкова морају најпре бити упаковане у посуду од метала, дрвета, отпорног пластичног материјала, а ове посуде стављају се у чврсту, отпорну кутију израђену од дрвета, лима, пластике и слично, са одговарајућом упијајућом и заштитном материјом између два паковања (пиљевином и слично).

 

Повезане услуге и информације