Слање телеграма у иностранство

Пошта Србије пружа услугу преноса телеграма у иностранство за правна лица.

Телеграм за иностранство који се предаје у пошти мора бити написан латиницом, читко и јасно.

За телеграме које правно лице предаје на шалтеру поште, Пошта Србије, као поуздан партнер, у зависности од начина плаћања, пружа могућност закључења уговора о преносу телеграма.

Телеграм је писано саопштење које корисник може предати непосредно на шалтеру сваке поште за све земље у иностранству. Уколико се предаје у пошти, телеграм за иностранство мора бити написан латиницом, читко и јасно.

За слање телеграма са фиксног телефона оператора „Телеком Србија”, позовите 1961.

Позивањем броја 1961 са фиксног телефона оператора „Телеком Србија“ могу се предати телеграми на српском језику за Хрватску, Словенију, Републику Српску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију.

Телеграм за иностранство тарифира се према броју речи.

Адреса примаоца мора да садржи све потребне елементе који недвосмислено одређују примаоца и омогућавају брзо и правилно уручење.

Забрањен је пријем телеграма чији се садржај односи на насилно рушење уставног поретка, изазивање националне, расне, верске и друге нетрпељивости или мржње, као ни онај који је усмерен против човечности и међународног права, живота и тела, части и угледа и опште безбедности и имовине.

Повезане услуге и информације