Штампа и пренос пошиљака

Од податка у електронској форми до крајњег корисника.

Функција услуга

Сектор за продају и маркетинг

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 131
0700100300

usluge@posta.rs

Повезане услуге и информације