Руковања пакетима - Најчешћа питања

Да, уколико постоји организована достава на тој адреси.

Пакет се за слање у Србији предаје затворен.

Највећа маса пакета је 31,5 кг, а по уговореним условима може бити и већа. Пакети масе преко 20 кг могу се предати у поштама које имају техничке могућности.

Повезане услуге и информације