Пост-експрес (Post Express) – брза пошта

Кажите где, кажите када – имате сарадника за успех.

Експрес услуге корисницима обезбеђују најкраће гарантоване рокове уручења пошиљака у унутрашњем, и очекивано време уручења у међународном поштанском саобраћају. Пошта Србије корисницима нуди Пост-експрес услугу за слање пошиљака у Србији и ЕМС услугу за слање пошиљака у иностранство.

Пост-експрес пошиљке имају најкраће гарантоване рокове уручења, регистровани пријемни број и могу се примити као: пошиљке са или без означене вредности, откупне пошиљке, пошиљке са повратницом, пошиљке са личним уручењем и пошиљке са услугом Поврат потписане документације пошиљаоцу.

Пост-експрес пошиљке се могу предати као пошиљке са услугом Данас за сутра, Данас за данас и са услугом Данас за одмах.

Гарантовани рокови за уручење Пост-експрес пошиљака су:

  • Данас за сутра до 12 часова – наредног дана до 12 часова;
  • Данас за сутра до 19 часова – наредног дана до 19 часова;
  • Данас за данас – истог дана до 20 часова;
  • Данас за одмах – 4 сата након преузимања пошиљке у Београду и 3 сата у другим градовима.

Поштарина за Пост-експрес пошиљке може се наплатити од пошиљаоца, примаоца или трећег лица, готовином или по фактури за кориснике са којима је закључен уговор.

Трошкове преноса могу сносити пошиљалац, прималац или треће лице.

Пост-експрес пошиљку можете послати поузећем, односно откупнином. Новац ће бити уплаћен пошиљаоцу поштанском упутницом, ПостНет-ом или налогом за уплату, у зависности од тога за који се откупни документ пошиљалац определио приликом предаје пошиљке.

Пост-експрес пошиљке могу садржати документа, писана саопштења, робу и друге предмете, осим оних за које важе законске забране. Забрањен је пренос: новца, накита, племенитих метала, драгог камења, животиња, опојних дрога и психотропних материја, радиоактивних, запаљивих и других опасних материја, оружја, муниције и свих осталих предмета чији је пренос законом забрањен. Последице слања предмета и робе искључених из преноса у Пост-експрес пошиљкама сноси пошиљалац.

За Пост-експрес пошиљке обезбеђујемо бесплатну амбалажу.

Да бисте сазнали како да најлакше пошаљете Пост-експрес пошиљку, користите апликацију Пошаљи-Прими или позовите Контакт центар на бројеве 0800 100 808 и 011 3607 607.

Адресница је нумерисани образац на коме се адресује пошиљка. Потписом на адресници пошиљалац потврђује исправност података. Пошиљалац на адресници мора да назначи какву врсту пошиљке жели да преда: вредносну пошиљку, пошиљку с повратницом, откупну пошиљку или пошиљку са личним уручењем.

Повратна поштарина наплаћује се у случајевима враћања пошиљке пошиљаоцу, а када је на њој назначено да прималац плаћа поштарину за пренос пошиљке. Повратна поштарина се наплаћује од пошиљаоца, односно пошиљалац плаћа двоструки износ поштарине, умањен за цену неизвршених посебних услуга.

У случају прекорачења рока уручења Пост-експрес пошиљке, кориснику припада петоструки износ плаћене поштарине за пренос те пошиљке

У случају губитка или потпуног оштећења Пост-експрес пошиљке, кориснику припада десетоструки износ плаћене поштарине за пренос.

У случају губитка или потпуног оштећења Пост-експрес пошиљке са означеном вредношћу, кориснику припада износ означен на пошиљци, увећан за наплаћену поштарину по вредности и десетоструки износ плаћене поштарине за пренос пошиљке.

У случају оштећења или умањења садржаја Пост-експрес пошиљке, кориснику припада износ у висини утврђеног или процењеног дела оштећења или умањења садржаја пошиљке, али не већи од износа који би се исплатио у случају губитка или потпуног оштећења пошиљке.

Пошта не сноси одговорност и не признаје накнаду штете у случајевима губитка или штете који су изазвани:

  • кривицом пошиљаоца или примаоца;
  • неадекватним паковањем;
  • због штете која је резултат саме природе пошиљке;
  • непредвидивим догађајима изван контроле објективних људских могућности (несреће, природне катастрофе, штрајкови, блокаде путева и сл.).

Повезане услуге и информације