Комерцијални СМС - Контакт

Комерцијални СМС

Комуницирајте са великим бројем корисника. Брзо, ефикасно, у континуитету.

Функција информационих технологија, електронских комуникација и развоја

Центар за електронско пословање Поште

Катићева 14-18, 11000 Београд, ПАК: 111515

011 3607 895

011 3651 412

cepp@posta.rs

Повезане услуге и информације