Плаћени одговор - О услузи

Плаћени одговор

Омогућите Вашим корисницима бесплатно слање повратних информација.

Сигуран пут повратних информација корисника до Вас.

Услуга је намењена правним лицима која дистрибуирају каталоге, брошуре, упитнике, анкете и други рекламни материјал на велики број различитих адреса, очекујући одговоре. Плаћени одговор може бити у форми писма или дописнице.

Плаћени одговор омогућава да:

  • примате повратне информације од корисника;
  • подстакнете продају поруџбеницама из каталога;
  • повећате број обновљених претплата слањем наруџбеница;
  • утичете на активности потрошача кроз наградне игре и слање купона.

Иницијална пошиљка, у којој се налази плаћени одговор, може бити писмо, дописница, тисковина (новине, часописи, књиге, каталози), директна пошта или Пост-експрес пошиљка.

За повратни одговор Пошта не наплаћује поштарину од корисника, а корисник који дистрибуира материјал, плаћа поштарину само за враћене одговоре. Плаћене повратне одговоре корисници шаљу бесплатно – убацивањем у поштански сандучић, предајом на шалтеру поште или поштару.

Маса плаћеног одговора у унутрашњем саобраћају не може бити већа од 250 г, а у међународном поштанском саобраћају 50 г.

Повезане услуге и информације