Директна пошта - Рокови

Директна пошта

Пошаљите промотивни материјал, рекламне узорке, обавештење или упитник за анкету.

Уручење пошиљака директне поште обавља се убацивањем у кућне сандучиће и поштанске прегратке у року који не може бити дужи од пет (5) радних дана, рачунајући од наредног дана од дана пријема пошиљака.

У рокове уручења не рачунају се: дан пријема пошиљке, дани када пошта не ради или када не обавља доставу пошиљака и дани државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

Повезане услуге и информације