Превоз и складиштење робе - Контакт

Превоз и складиштење робе

Користите интегрисана логистичка решења и подршку у управљању процесом снабдевања.

Функција услуга

Сектор за писмоносне, експрес, пакетске и логистичке услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 222
011 3718 265

logistickeusluge@posta.rs

Повезане услуге и информације