Каталошка продаја – пакет услуга

Сигурна продаја у сваком дому.

Функција услуга

Сектор за писмоносне услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 131

usluge@posta.rs

Сектор за пакетске услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 233

usluge@posta.rs

Сектор за продају и маркетинг

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 220

usluge@posta.rs

Повезане услуге и информације