Каталошка продаја – пакет услуга - Контакт

Каталошка продаја – пакет услуга

Сигурна продаја у сваком дому.

Функција услуга

Сектор за писмоносне, експрес, пакетске и логистичке услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 131

pismonosneusluge@posta.rs
paketskeusluge@jp.ptt.rs

Сектор за продају

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 221

prodaja@posta.rs

Повезане услуге и информације