Услуге Хибридне поште

Пошаљите захтев са свог рачунара, ми ћемо га обрадити и послати Вам готов графички производ у најкраћем року.

Комбинација традиционалне поштанске услуге и електронске поште, кроз три обједињена технолошка процеса.

РЈ „ Хибридна пошта“ нуди услуге које су комбинација традиционалне поштанске услуге и електронске поште, кроз три обједињена технолошка процеса.

Први технолошки процес подразумева информатичку обраду базе примљених података у електронској форми, по унапред договореним протоколима за заштиту веза или физичком доставом, на носачима података.

Други технолошки процес подразумева дизајн, припрему, штампу и дораду свих врсти графичких производа из табачне и ротационе штампе.

Услуге припреме и дизајна обавља креативни тим дизајнера и графичара, на најмодернијој опреми за графичку припрему. Овај сегмент рада обухвата и претходну израду идејних решења, дизајна, као и осталу графичку обраду по жељи клијента.

Посебан процес чини персонална штампа, са могућом услугом варијабилне штампе и она обухвата комплетну претходну информатичку обраду адреса и података, до израде адресираних коверата различитог дизајна и штампаних садржаја.

Како би се испоштовали рокови и постигао врхунски квалитет, Хибридна пошта у овом сегменту поседује велики технички потенцијал и располаже са више од 50 графичких и дорадних машина, с обзиром да набавка нове опреме представља стални развојни посао.

Дорада је фаза графичке производње у којој графички производ добија коначан облик и представља најкомпликованији и временски најзахтевнији сегмент графичке производње.

Трећи технолошки процес чине логистички послови испоруке готових графичких производа.

Производни асортиман

Овако организовани сегменти производње резултат су нашег пословања и широког асортимана производа.

РЈ ,,Хибридна пошта“ за Вас креира, штампа и дистрибуира:

 • коверте;
 • флајере и плакате;
 • часописе, брошуре и каталоге;
 • публикације;
 • књиге;
 • персонална документа;
 • различите врсте образаца;
 • картонску конфекцију.

Успешно смо окончали поступак имплементације и сертификације интегрисаног система управљања, међународно признатим ISO стандардима СМК: ISO-9001:2008, као и Систем менаџмента безбедношћу информација: ISO-27001:2013.

Стандардизоване коверте за судска писма

РЈ „Хибридна пошта” израђује и штампа стандардизоване коверте за судска писма по Закону о општем управном поступку.

S7 (ЗУП/лично)

Техничке карактеристике стандардизоване коверте за судска писма S7 (ЗУП/лично):

 • формат коверте : 250 x 176 мм;
 • штампа: обострана у црној боји (1/1), са перфорацијом за обавештење и перфорацијом за повратницу на полеђини коверте, влажно лепљење;
 • папир: ковертни 80 гр/м².

Изглед коверте за S7 (ЗУП/лично)

S8 (ЗУП)

Техничке карактеристике стандардизоване коверте за судска писма S8 (ЗУП):

 • формат коверте : 250 x 176 мм;
 • штампа: обострана у црној боји (1/1 црна), са перфорираном повратницом на полеђини коверте, влажно лепљење;
 • папир: ковертни 80 гр/м².

Изглед коверте за S8 (ЗУП)

Kоверте се могу наручити имејлом, слањем захтева на: rjhibridnaposta@jp.ptt.rs.

Повезане услуге и информације