Серверски сертификат за електронско потписивање - О услузи

Серверски сертификат за електронско потписивање

За креирање и валидацију електронског потписа електронских докумената и трансакција.

Сертификат се користи за креирање и валидацију електронског потписа електронских докумената и трансакција.

Серверски сертификати за електронско потписивање, користе се за креирање и валидацију електронског потписа електронских докумената и трансакција. Серверски сертификат за електронско потписивање садржи име сервера у одговарајућем пољу сертификата.

Карактеристике: стандардни X.509, верзија 3 сертификати.

За додатне информације посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације