Слање пакета у иностранство

Слање пакета у иностранство из најближе поште, по приступачним ценама.

На пакету морају бити назначене маса и адреса пошиљаоца и примаоца.

Димензије и маса пакета за иностранство зависе од услова овлашћеног поштанског оператора одредишне земље.

Паковање мора одговарати маси, облику, природи садржине, величини, означеној вредности, као и начину и дужини трајања преноса.

Пакет се може упаковати у сопствену амбалажу (омот, кутија, сандук, врећа) или у оригиналну пакетску амбалажу, опште и посебне намене, различитих облика и димензија, купљену у поштама. Пакетска амбалажа за посебне намене од трослојног картона, предвиђена је за паковање боца, пројеката, слика, календара и сл.

Пакетску амбалажу опште и посебне намене можете купити у пошти.

Приликом предаје пакета у пошти, пакет се предаје отворен. Након обављене контроле садржине пакета, у смислу царинске и девизне контроле, пошиљалац затвара пакет.

Пошљалац је одговоран за правилно паковање и затварање пакета. Паковање и затварање морају да заштите садржину, тако да се не може оштетити притиском и узастопним руковањима. На паковању или на омоту потребно је оставити довољно простора за исписивање службених ознака и поштанске налепнице.

Вредност пакета

Означавање висине вредности пакета за иностранство зависи од поштанских прописа одредишне земље. Уколико одредишна земља прима пакете са означеном вредношћу, вредност се означава на пакету и обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72, који прати пакет. Означена вредност пакета не може бити већа од вредности која је означена на обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72.

Посебна паковања

Предмети од стакла и остали ломљиви предмети (предмети од керамике, електрична и рачунарска опрема и др.) треба да буду запаковани у тврдој кутији, испуњеној одговарајућим заштитним материјалом, односно обмотани заштитним материјалом и упаковани у тврде картоне, када облик предмета не дозвољава паковање у кутију, тако да се спречи свако трење или ударање током транспорта, било између предмета узајамно, или између предмета и зидова кутије, и обезбеди пуна сигурност садржаја пошиљке у преносу. Пакетe који садрже предмете од стакла и остале ломљиве предмете чији садржај захтева посебну пажњу приликом пријема, прераде, превоза и уручења, пошиљалац је дужан да преда као издвојене пакете односно као пакете са услугом Ломљиво (уколико одредишни поштански оператор прихвата пакете са овом услугом).

Течности треба да буду затворене у потпуно непромочиве посуде. Свака посуда се ставља у специјално тврду кутију у којој се налази одговарајући заштитни материјал за упијање течности у случају оштећења посуде. Поклопац кутије се чврсто затвара тако да не може да се отвори.

Масне и тешко топиве материје (мазива, текући сапун, креме, смола и сл.) морају бити затворене у прво паковање (кутија, платнена врећа или пластична врећа), а затим у кутију од дрвета, метала, чврстог пластичног материјала или неког другог материјала како би се спречило истицање садржаја.

Разне врсте сувих прашкова морају бити упаковане у посуду (врећу, кутију од метала, дрвета, отпорног пластичног материјала или од картона).

Повезане услуге и информације