Слање телеграма у Србији - О услузи

Слање телеграма у Србији

Пренос телеграма обавља се на територији целе Србије.

Телеграм можете предати у пошти или саопштити телефоном.

Телеграм је писано саопштење  које корисник може предати у пошти или саопштити телефоном.

За слање телеграма са мобилног постпејд броја и фиксног броја оператора „Телеком Србија“, позовите број 1961.

Напомена

За сада није омогућено слање телеграма позивањем са фиксних и мобилних бројева других оператора.

Телеграм може да садржи максимално 800 карактера (слова, бројеви и знаци, укључујући и размаке). Уколико се предаје у пошти, телеграм мора бити исписан ћирилицом или латиницом, јасно и читко.

Адреса примаоца мора да садржи све потребне елементе који недвосмислено одређују примаоца и омогућавају брзо и правилно уручење.

Забрањен је пријем телеграма чији се садржај односи на насилно рушење уставног поретка, изазивање националне, расне, верске и друге нетрпељивости или мржње, као ни онај који је усмерен против човечности и међународног права, живота и тела, части и угледа и опште безбедности и имовине.

Електронско праћење телеграма омогућено је на сајту Поште.

Информације о статусу телеграма такође се могу добити позивањем Контакт центра на 0700 100 300 или слањем СМС поруке на број 2377, у формату: TGSTA_јединствени број телеграма.

Повезане услуге и информације