Слање телеграма у Србији

Пренос телеграма обавља се на територији целе Србије.

Телеграм можете предати у пошти или саопштити телефоном.

Телеграм је писано саопштење  које корисник може предати у пошти или саопштити телефоном.

За слање телеграма са фиксног телефона оператора „Телеком Србија”, позовите 1961.

Напомена

Слање телеграма телефоном омогућено је искључиво позивом са фиксног броја регистрованог код оператора „Телеком Србија”.

За сада није омогућено слање телеграма позивањем са фиксних бројева других оператора, као ни позивањем из било које мобилне мреже.

Телеграм може да садржи максимално 800 карактера (слова, бројеви и знаци, укључујући и размаке). Уколико се предаје у пошти, телеграм мора бити исписан ћирилицом или латиницом, јасно и читко.

Адреса примаоца мора да садржи све потребне елементе који недвосмислено одређују примаоца и омогућавају брзо и правилно уручење.

Забрањен је пријем телеграма чији се садржај односи на насилно рушење уставног поретка, изазивање националне, расне, верске и друге нетрпељивости или мржње, као ни онај који је усмерен против човечности и међународног права, живота и тела, части и угледа и опште безбедности и имовине.

Електронско праћење телеграма омогућено је на сајту Поште.

Информације о статусу телеграма такође се могу добити позивањем Контакт центра на 0700 100 300 или слањем СМС поруке на број 2377, у формату: TGSTA_јединствени број телеграма.

Повезане услуге и информације