Слање пакета у Србији

Пошаљите пакет из најближе поште. Стижемо до сваког места у Србији.

Пакет може бити масе до 31,5 кг.

Брзе, поуздане, свуда доступне. Користите пакетске услуге Поште Србије за пренос робе и других предмета.

Пакет је затворена пошиљка која садржи робу и друге предмете, са и без означене вредности, са регистрованим пријемним бројем.

Пошаљите пакет масе до 31,5 кг из најближе поште, највеће означене вредности до 50.000 динара.

Сваки пакет мора да садржи пуне адресе пошиљаоца и примаоца које се исписују на адресници пакета.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Пошта не прима пакете који садрже експлозивне и лако запаљиве материјале, опојне дроге, живе животиње,, као и преписку која се размењује између лица која нису пошиљалац или прималац (или лица која са њим станују), изузимајући архивски материјал. Забрањено је слање поштанских пошиљака које садрже новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама.

Повезане услуге и информације