Слање пакета у иностранство - Рокови

Слање пакета у иностранство

Слање пакета у иностранство из најближе поште, по приступачним ценама.

У међународном поштанском саобраћају постоје очекивани рокови преноса пакета. У очекивано време преноса не улазе дан пријема пакета, нерадни дани пријемног и доставног оператора, време задржавања пошиљке на царинама, празници који се празнују нерадно код пријемног или доставног оператора.

Додатне информације о роковима можете добити уношењем података о пакету за одређену земљу.

Приспели пакети из међународног поштанског саобраћаја, који се нису могли уручити примаоцу достављањем на адреси у Републици Србији, чувају се за испоруку у пошти 20 дана, осим за пакете из међународног поштанског саобраћаја за примаоце на подручјима на којима се достава врши једном недељно, који се чувају за испоруку у пошти 30 дана.

Рокови за чување пакета теку од наредног дана од дана остављања извештаја о приспећу пошиљака.

Повезане услуге и информације