Пошиљалац може захтевати да се телеграм примаоцу уручи на луксузном обрасцу.

Уручење телеграма на луксузном обрасцу

Приликом саопштавања садржаја или предаје телеграма, пошиљалац може захтевати да се телеграм примаоцу уручи на луксузном обрасцу.

Галерија луксузних телеграма и музичких честитки

Уручење телеграма на музичком обрасцу

Приликом саопштавања садржаја или предаје телеграма, пошиљалац може захтевати да се телеграм примаоцу уручи на музичкој честитки.

Галерија луксузних телеграма и музичких честитки

Саопштавање садржаја телеграма телефоном

Пошиљалац може захтевати да се телеграм примаоцу саопшти телефоном, под условом да се у адреси примаоца назначи број телефона.

Више информација о слању телеграма у Србији

Више информација о услугама по захтеву

Повезане услуге и информације