Писмо - О услузи

Писмо

Писмоносна пошиљка масе до 2 кг, у затвореном омоту.

Писмо може бити масе до 2 кг.

Пошта Србије, као јавни поштански оператор, у обавези је да пружа универзалну поштанску услугу и има ексклузивно право да пружа резервисане поштанске услуге.

Резервисане писмоносне услуге обухватају пријем и/или/ прераду и/или/ превоз и/или уручење писмоносних пошиљака масе до 50 г као и судска писма без обзира на лимите.

Приоритетно писмо је нерегистровано писмо у унутрашњем поштанском саобраћају које се отпрема најбржим путем до одредишта и уручује редовном доставом. Приоритетно писмо је правоугаоног облика, које у левом горњем углу мора имати ознаку „Приоритетно”.

Приоритетно писмо масе до 50 g мора бити димензија које одговарају услову за аутоматизовано сортирање, и то: дужина од 140 до 250 mm, ширина од 90 до 176 mm и дебљина од 0,15 до 6 mm.

Писмом се сматра свако писано саопштење у затвореном омоту или друга пошиљка која одговара условима за писмо у погледу димензија и масе, уколико и не садржи писано саопштење.

Максимална маса писма је 2 кг.

Димензије писма: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије писма су 9 x 14 цм.

Уколико је писмо у облику ваљка, највећа димензија одговара збиру дужине и два пречника, а највише до 104 цм, с тим да највећа од тих димензија може бити до 90 цм. Најмање димензије одговарају збиру дужине и два пречника, који није испод 17 цм, с тим да дужина писма није мања од 10 цм.

Омот писма осигурава неповредивост садржине пошиљке у свим фазама преноса.

Како се адресује писмо?

Правилним адресовањем обезбеђујете брзо и сигурно уручење Вашег писма.

Примери правилног адресовања

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Повезане услуге и информације