RIA новчана дознака - О услузи

RIA новчана дознака

Jедноставан и сигуран начин за међународни пренос новца по приступачним ценама.

RIA новчана дознака пружа се у овлашћеним поштама.

RIA новчана дознака је услуга слања и пријема новца у иностранство или из иностранства. Услуге слања и пријема новца обављају се у готовом новцу, у валути динар, на шалтерима  овлашћених пошта.

Списак пошта које обављају услугу RIA новчанa дознакa

Слање новца RIA новчаном дознаком

Услугу слања новца RIA новчаном дознаком Пошта пружа у динарима, на шалтерима овлашћених пошта. Накнаду за услугу слања дознаке плаћа пошиљалац, у складу са ценовником за RIA новчану дознаку.

Приликом слања дознаке, уплаћени износ прерачунава се у валуту исплате за одредишну државу, по RIA курсу, у тренутку уплате дознаке.

Пошиљалац је у обавези да обавести примаоца о слању дознаке и саопшти му податке о: контролном броју дознаке, имену и презимену пошиљаоца, земљи слања и  послатом износу. На основу добијених података од примаоца и идентификационог документа новац се исплаћује назначеном примаоцу.

Лимит за слање по новчаној дознаци износи 580.000,00 динара.

Пријем новца RIA новчаном дознаком

Услуга пријема новца RIA новчаном дознаком омогућава исплату новца на шалтерима пошта у року од највише 10 минута након уплате. Прималац не плаћа накнаду за пријем дознаке.

Исплата се обавља након идентификације примаоца на основу важеће личне исправе. Том приликом прималац саопштава: контролни број дознаке, очекивани износ за исплату, име и презиме пошиљаоца, као и земљу одакле је новац послат.

Исплата дознаке обавља се у динарској противвредности, по RIA курсу у тренутку уплате дознаке у иностранству.

Уколико је трансфер расположив за исплату у валути различитој од динара, Пошта може понудити исплату новца у динарској противвредности, уколико се корисник слаже са понуђеним условима исплате.

Приговори

Корисник је у могућности да поднесе приговор електронски, на имејл адресу brigaokorisnicima@posta.rs, поштом, на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција услуга, Таковска 2, Београд, ПАК 135403, на интернет страници Поште или у било којој пошти попуњавањем одговарајућег обрасца.

Повезане услуге и информације