Мењачки послови - О услузи

Мењачки послови

Мењајте новац, не мењајте место.

Услуге мењачких послова по повољном курсу у овлашћеним поштама.

Обавите све финансијске послове на једном месту, у пошти!

Откуп и продаја ефективног страног новца пружа се у овлашћеним поштама, по курсу који одређује Пошта Србије. Услуга се пружа физичким лицима (резидентима и нерезидентима).

Грађани по повољном курсу могу да обаве продају и откуп ефективног страног новца, без провизије.

Повезане услуге и информације