Слање пакета у иностранство

Слање пакета у иностранство из најближе поште, по приступачним ценама.

Пакети које физичка лица шаљу у иностранство не сматрају се комерцијалном робом, али је за обављање царинског поступка у увозу у одредишну земљу неопходно да постоје основни подаци о садржају пошиљке и вредности артикала који се евидентирају на обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72 и евентуално додатку тог обрасца, уколико пакет има више од шест артикала.

Уколико сте физичко лице, на шалтеру поште можете послати пакет који садржи робу у форми поклона, количине ограничене за потребе једног домаћинства.

Приликом предаје пакета, неопходно је да се приложи попуњен образац Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72.

Образац је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке, по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „одећа”, „обућа”, „прехрамбени производи”, итд). Да би се убрзало царињење, податке је потребно попунити на енглеском, француском или језику који је у употреби у одредишној земљи. Приликом предаје пакета, апликативно се уносе подаци о артиклима које је пошиљалац попунио на обрасцу, а затим се штампа образац Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72 и евентуално додатак тог обрасца, уколико пакет садржи више од шест артикала. Пошиљалац стављањем свог потписа у одговарајућу рубрику обрасца, потврђује тачност уписаних података.

Подаци треба буду што је могуће веродостојнији, јер се тиме убрзава поступак царињења у одредишној земљи.

Уколико шаљете прехрамбене производе, неопходно је да буду у произвођачком паковању које садржи декларацију. Прехрамбени производи домаће радиности (пекмез, ајвар и сл.) без декларације, могу бити одузети или знатно продужити увозне процедуре које падају на терет примаоца.

Пример попуњеног обрасца Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72.

Додатне информације у вези са царинском процедуром и потребној документацији за спровођење царинског поступка, можете добити позивањем пошти царињења у Београду, Новом Саду или Нишу, у зависности од територијалне припадности адресе пошиљаоца.

Повезане услуге и информације