Услуге штампе - О услузи

Услуге штампе

Пошаљите захтев са свог рачунара, ми ћемо га обрадити и послати Вам готов графички производ у најкраћем року.

Креирање, штампа и дистрибуција графичких производа по захеву.

РЈ ,,Хибридна пошта“ нуди услуге креирања, штампе и дистрибуције за физичка лица.

Производни асортиман обухвата:

  • коверте;
  • флајере и плакате;
  • часописе, брошуре и каталоге;
  • публикације;
  • књиге;
  • персонална документа;
  • различите врсте образаца;
  • картонску конфекцију.

Услуге РЈ „Хибридна пошта“ представљају комбинацију традиционалне поштанске услуге и електронске поште, кроз три обједињена технолошка процеса.

Први део подразумева информатичку обраду примљених података у електронској форми, по унапред договореним протоколима за заштиту веза или физичком доставом, на носачима података.

Други део обухвата дизајн, припрему, штампу и дораду свих врсти графичких производа из табачне и ротационе штампе.

Услуге припреме и дизајна обавља креативни тим дизајнера и графичара, на најмодернијој опреми за графичку припрему. Овај сегмент рада обухвата и претходну израду идејних решења, дизајна, као и осталу графичку обраду по жељи.

Персонална штампа, са могућом услугом варијабилне штампе чини посебан процес и обухвата комплетну претходну информатичку обраду адреса и података, до израде адресираних коверата различитог дизајна и штампаних садржаја. Дорада је фаза графичке производње у којој графички производ добија коначан облик и представља најкомпликованији и временски најзахтевнији сегмент графичке производње.У овом сегменту располажемо са више од 50 графичких и дорадних машина.

Трећи технолошки процес чине логистички послови испоруке готових графичких производа.

Повезане услуге и информације