Квалификовани сертификат за електронски потпис - О услузи

Квалификовани сертификат за електронски потпис

Послујте електронски, једноставно и поуздано.

Квалификовани сертификати за електронски потпис имају исто правно дејство као својеручни потпис.

Поручите Квалификовани сертификат за електронски потпис на сајту Сертификационог тела Поште.

Бесплатну доставу за Вас обавља Пост-експрес.

Квалификовани сертификати за електронски потпис користе се за креирање и валидацију квалификованог електронског потписа и има исто правно дејство као својеручни потпис.

Најзначајнија поља примене:

  • електронска управа (e-Government);
  • електронско банкарство (е-Banking);
  • електронска трговина (е-Commerce).

Више о примени Квалификованог сертификата за електронски потпис

Поступак издавања за физичка лица

За додатне информације посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације