Слање пакета у иностранство - О услузи

Слање пакета у иностранство

Слање пакета у иностранство из најближе поште, по приступачним ценама.

Пакет за иностранство можете послати из најближе поште, у све земље света.

Радост је у отпакивању!

Обрадујте драге особе у иностранству. Пошаљите поклоне, књиге, фотографије, гардеробу или омиљене производе из Србије. Нека отпакивање буде тренутак пун радости и узбуђења.

Пакет за иностранство је регистрована поштанска пошиљка са или без означене вредности, која садржи робу и друге предмете.

Пакет за иностранство можете послати из сваке поште у Србији, у све земље света.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

На пакету морају бити назначене маса и адреса пошиљаоца и примаоца.

Димензије и маса пакета за иностранство зависе од услова овлашћеног поштанског оператора одредишне земље.

Вредност пакета

Означавање висине вредности пакета за иностранство зависи од поштанских прописа одредишне земље. Уколико одредишна земља прима пакете са означеном вредношћу, вредност се означава на пакету и обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72, који прати пакет. Означена вредност пакета не може бити већа од вредности која је означена на обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72.

Забрањени садржаји

Поштански пакети који се шаљу у иностранство не смеју да садрже: опојне дроге и психотропне материје, експлозивне, запаљиве, друге опасне, као и радиоактивне материје, фалсификоване предмете и пиратеријски материјал, саблажњиве и неморалне предмете, живе животиње, експлозивне направе, муницију или њихове копије, предмете који по природи или паковању могу бити опасни за запослене и који могу оштетити друге пошиљке или поштанску опрему, документа која имају карактер актуелне и личне преписке лица која нису пошиљалац или прималац, ефективни домаћи и страни новац, изузев у случајевима одобрења од стране НБС (у вредносним пошиљкама), друге предмете чији је увоз или промет забрањен у одредишној земљи.

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације