Поштански адресни код - Поштански адресни код

Поштански адресни код

Тачно исписан или одштампан поштански адресни код (ПАК) на пошиљци је кључ за њено брзо и тачно усмеравање.

ПАК-ом се најпрецизније одређује локација за уручење пошиљака.

Правилно адресовање подразумева уписивање тачних адресних података у правилном распореду. Кључни елемент правилног адресовања је навођење Поштанског адресног кода (ПАК), као саставног дела адресе сваког становника и правног лица на територији Републике Србије.

Поштански адресни код (ПАК) је шестоцифрени број који означава део улице у који поштар долази да би уручио пошиљку примаоцу и прецизније одређује локацију за уручење пошиљака, у односу на адресовање када се уписује само поштански број.

На пример, ПАК: 271372 носи информацију да прималац пошиљке живи у:

  • општини Шабац;
  • насељеном месту Јевремовац;
  • у делу непарне стране улице Браће Петровић, од броја 49 до броја 53.

Навођењем ПАК-а приликом адресовања повећавају се поузданост и брзина преноса поштанских пошиљака.

Примена поштанског адресног кода омогућава уручење пошиљака у прописаном року, независно од честих промена назива улица и постојања улица са истим називом у истом граду или општини.

Како да сазнате ПАК?

ПАК за било коју адресу у Србији можете сазнати:

  • позивањем броја 0700 100 300 (по цени локалног позива);
  • помоћу алата Пронађите ПАК;
  • у свакој пошти.

Пронађите ПАК

Повезане услуге и информације