ПостПак – откупни пакет за регион

Пошаљите откупни пакет у земље региона, уз наплату поузећем.

ПостПак пошиљке могу се предати на шалтеру сваке поште у Србији.

Из најближе поште, пошаљите откупни пакет примаоцима у земље региона – Босну и Херцеговину и Црну Гору.

Ми Вам нудимо:

 • приступачне цене;
 • поједностављен поступак извоза;
 • могућност наплате поузећем.

ПостПак пакети су регистроване откупне поштанске пошиљке, са или без означене вредности, паковане на прописан начин, које садрже робу и друге предмете, а гласе за примаоце физичка лица.

Максимална дозвољена маса ПостПак пошиљака je 30 кг.

Максимална означена вредност и откупни износ је 999 евра по једној пошиљци/рачуну за истог примаоца.

Контакт мобилног телефона примаоца и пошиљаоца обавезно је уписати на обрасцу CP-72 – Извозни царински лист, који прати пакет од пријема до уручења.

Информације у вези са царинском процедуром и потребном документацијом, могу се добити позивањем броја поште царињења у Београду, Новом Саду или Нишу.

Електронско праћење статуса пошиљке омогућено је на сајту Поште.

Предности

 • Једноставност – ПостПак пошиљке могу се предати на шалтеру сваке поште у Србији;
 • поједностављење пласмана робе у региону уз смањење трошкова извоза;
 • сви пакети су откупни и преносе се авионски за све земље, осим за Републику Српску;
 • електронски пренос откупног износа.

Наплата ПостПак откупних пошиљака

За плаћање откупнине за ПостПак пошиљку користи сe откупна упутница ПостКеш (PostCash) – међународни пренос новца.

Услови плаћања откупнине за ПостПак пошиљку су:

 • не наплаћује се накнада за откупну упутницу;
 • новчана средства послата откупном упутницом власништво су примаоца новца/пошиљаоца ПостПак пошиљке од тренутка уплате;
 • приликом уручења ПостПак пошиљке, откупнина се наплаћује од физичког лица, ради формирања откупне упутнице које се затим упућује пошиљаоцу откупне пошиљке;
 • пошиљалац откупне упутнице није у обавези да примаоца обавести о уплати;
 • Пошта СМС поруком обавештава примаоца о приспећу откупне упутнице, на број телефона који је дат Пошти приликом слања ПостПак откупне пошиљке;
 • приликом исплате откупне упутнице, прималац уместо броја откупне упутнице може да саопшти број ПостПак пошиљке;
 • услугу исплате ПостКеш, откупне упутнице, Пошта пружа у динарима, по куповном курсу који примењује Пошта на дан приспећа упутнице у систем Поште.

Посебне услуге

Пакет са означеном вредношћу и откупнином

Означена вредност и откупнина треба да одговара стварној вредности пошиљке. Вредност и откупнина се означавају у еврима, бројкама и словима на пакету и на обрасцу CP-72 који прати пакет.

Услуге по захтеву пошиљаоцa за услугу ПостПак

Услуге по службеној дужности за услугу ПостПак

Забрањени садржаји

Списак земаља, максималне дозвољене масе и означене вредности

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације