Дописница - О услузи

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20 г, без омота.

Разгледнице масе до 20 г, које одговарају димензијама дописнице примају се као дописнице.

Дописница је отворена пошиљка без омота, максималне масе до 20 г. Дописницама се сматрају разгледнице које одговарају димензијама дописнице.

Најмања димензија дописнице је 9 x 14 цм, највећа 12 x 23,5 цм.

Дописнице које не испуњавају наведене стандарде, третирају се као писма у погледу наплате поштарине.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације