Komercijalni SMS - O usluzi

Komercijalni SMS

Komunicirajte sa velikim brojem korisnika. Brzo, efikasno, u kontinuitetu.

SMS za predefinisane operacije – upite, zahteve, različita plaćanja.

Komercijalni SMS klijentima Pošte omogućava interakciju sa korisnicima posredstvom SMS poruka. Podrazumeva slanje SMS zahteva u definisanom formatu: SMS upit o stanju na računu, SMS upit u trenutni status poštanskih pošiljaka, slanje SMS oglasa, SMS plaćanje i produženje internet oglasa, SMS kod za pristup internet strani, SMS medijski servisi – radio i TV komentari.

Za realizaciju komercijalnog servisa potrebno je da klijent sam definiše: kratak četvorocifren broj (npr. 2399), format, sadržaj i cenu poruke.

Zahvaljujući sigurnim multifunkcionalnim vezama sa platformama mobilnih operatora (mts, Telenor, A1, Globaltel), Pošta preko SMS platforme klijentima omogućava realizaciju širokog spektra SMS/MMS servisa (obaveštenja, statusi, usluge, reklame).

Usluga se može realizovati povezivanjem na informacioni sistem Pošte ili pomoću aplikacije SMS medija-ekspres (SMS Media Express).

Komunikacija između informacionog sistema klijenta i SMS platforme ostvaruje se posredstvom interneta, dok se tehnologija dolaznog i odlaznog saobraćaja odvija posredstvom veb servisa (SOAP poruke).

Prednosti korišćenja SMS servisa u poslovanju su višestruke:

  • dostupnost 24/7;
  • raspodela prihoda – cenu poruke određuje klijent sam;
  • potpuna zaštita podataka.

SMS servisi Pošte namenjeni su:

  • bankama – za slanje upita o stanju, registraciju korisnika;
  • distributerima i prevoznicima – za rezervaciju proizvoda ili slanje upita o vremenu dolaska/polaska;
  • medijima – za glasanje publike, slanje izveštaja o stanju na putevima ili vremenske prognoze, slanje ili unapređenje oglasa, slanje komentara.

SMS medija-ekspres (SMS Media Express)

Veb aplikacija SMS medija-ekspres omogućava prikupljanje različitih zahteva i sadržaja poslatih SMS porukama i njihovu naplatu.

SMS medija-ekspres je pogodna za realizaciju zahteva za muzičke želje, male oglase, članarine u nekoj grupi ili kod prijava za učešće u radio i TV emisijama.

Korišćenje aplikacije za ovaj servis je jednostavno, bez skrivenih troškova, komplikovanih instalacija i obuka.

Povezane usluge i informacije